Duurzame productie: Belangrijkste prioriteiten in EMEA

Fabrikanten wereldwijd omarmen duurzaamheid als het nieuwe gebod en worden een kracht voor het goede. Recente ontwikkelingen op het gebied van regelgeving in Europa, waaronder een voorstel voor regelgeving om greenwashing aan banden te leggen en eco-design voor duurzame producten te integreren, evenals een onlangs aangenomen wet voor duurzame batterijproductie en recycling, zijn slechts voorbeelden die de noodzaak voor fabrikanten benadrukken om hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid op te voeren.

Fabrikanten gaan verder dan naleving en rapportage-eisen en integreren duurzaamheid in hun activiteiten om de efficiëntie te verhogen, hun ecologische voetafdruk te verkleinen en langetermijnwaarde te creëren voor hun partners en klanten. Volgens IDC Global Sustainability Readiness Survey (augustus 2023) geeft 45% van de EMEA-fabrikanten aan dat de duurzaamheidsgerelateerde eisen van hun zakenpartners de belangrijkste drijfveer zijn voor het operationaliseren van duurzaamheid, gevolgd door het beperken van risico’s die samenhangen met niet-duurzame activiteiten en het verbeteren van de merkreputatie.

Door milieuvriendelijke producten en duurzame bedrijfsmodellen te produceren die hun consumenten aanspreken, kunnen fabrikanten hun bedrijfsresultaten verbeteren en concurrentievoordeel behalen.

Op basis van IDC’s 2023 Global Manufacturing Survey (januari 2023), waarbij 430 EMEA-fabrikanten werden ondervraagd, is de integratie van principes van de circulaire economie (d.w.z. het gebruik van minder en hernieuwbare materialen en het ontwerpen van producten die gemakkelijk kunnen worden gerecycled, gerepareerd of opnieuw gefabriceerd) voor 57% van de EMEA-fabrikanten het belangrijkste initiatief om duurzaamheid te bevorderen.

Het bijhouden van emissies in de hele waardeketen is een ander belangrijk initiatief, waaronder het analyseren van de koolstofvoetafdruk van de productie en het uitwisselen van gegevens met leveranciers, klanten en andere belanghebbenden. Fabrikanten investeren ook om afval te verminderen en efficiëntie in de productie te stimuleren, waaronder het optimaliseren van het energieverbruik.

Prioriteiten van fabrikanten in EMEA

Ontwerpen voor circulariteit

Ontwerpen voor circulariteit richt zich op het maken van producten die aan het einde van hun levenscyclus gemakkelijk uit elkaar gehaald, gerecycled en opnieuw gemaakt kunnen worden. Om dit te bereiken vertrouwen fabrikanten op het traceren van hulpbronnen, materiaalinnovatie, omgekeerd toeleveringsketenbeheer en geavanceerde recyclingmethoden.

Generatief ontwerp stelt fabrikanten ook in staat om iteratief efficiënte en duurzame productontwerpen te maken die afval minimaliseren en de levensduur van producten maximaliseren. Daarnaast kan geavanceerde simulatiesoftware het virtueel testen van producten mogelijk maken, waardoor fabrikanten producten kunnen testen met minder middelen en met minder uitstoot.

Real-time energiemonitoring en optimalisatie

Door het energieverbruik continu te monitoren, krijgen fabrikanten inzicht in hun energieverbruikpatronen, kunnen ze verbeterpunten identificeren en hun energieverbruik optimaliseren. Dit proces maakt gebruik van sensoren, IoT en data-analyseplatforms om energiegegevens in real-time te verzamelen en te analyseren.

IDC’s Global Sustainability Readiness Survey laat zien dat 52% van de EMEA-fabrikanten sensoren en slimme meters gebruikt om realtime inzicht te krijgen in de CO2-voetafdruk.

Emissies in de productlevenscyclus volgen en traceren

Het monitoren en identificeren van emissiebronnen en -hoeveelheden gedurende de levenscyclus van een product kan de CO2-voetafdruk aanzienlijk verminderen, aangezien Scope 3-emissies een aanzienlijk deel van de totale levenscyclusemissies kunnen uitmaken. Dit kan worden bereikt door middel van geavanceerde gegevensanalyse, sensoren en internet of things (IoT) apparaten die emissiegegevens in real-time verzamelen en analyseren.

Daarnaast kan blockchaintechnologie worden gebruikt om een transparante registratie van emissiegegevens te creëren, zodat de nauwkeurigheid en controleerbaarheid in de hele waardeketen wordt gewaarborgd.

De weg vooruit

In de toekomst zullen digitale technologieën een belangrijke rol blijven spelen bij het stimuleren van duurzaamheid. Het is van cruciaal belang dat fabrikanten zich richten op nieuwe manieren om gegevens uit meerdere bronnen vast te leggen en te analyseren om bruikbare inzichten te krijgen in hun duurzaamheidsprestaties.

Generatieve AI is veelbelovend bij het synthetiseren en analyseren van zeer gefragmenteerde bronnen voor ESG-gegevens en complexe regelgeving om naleving te garanderen en tegelijkertijd weloverwogen beslissingen te nemen.

Ondanks de belofte van duurzame productie zijn er verschillende uitdagingen die moeten worden aangepakt. Het stimuleren van duurzaamheid vereist een bedrijfsbrede overeenkomst en een cultuuromslag onder de C-suite en belanghebbenden.

Buiten de grenzen van het bedrijf vereist dit ook een gezamenlijke inspanning met partners en leveranciers en houdt in dat ze moeten worden aangemoedigd om duurzamer te werken door duurzaamheidscertificaten tot een belangrijk criterium te maken in het selectieproces voor leveranciers. Bovendien hebben de beste fabrikanten een duidelijke strategie en erkennen ze dat duurzaamheid geen eenmalige stunt is, maar eerder een continu en transformationeel proces om hun activiteiten en bedrijfsmodellen te verbeteren.

De echte uitdaging is om verder te gaan dan pilots en duurzaamheid echt op grote schaal te operationaliseren en een echte impact te hebben op het stimuleren van een duurzame toekomst.

Uncategorized